transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Prevalence and risk factors of COPD among never-smokers in two areas of Sweden - Occupational exposure to gas, dust or fumes is an important risk factor.

Författare och institution:
Stig Hagstad (Krefting Research Centre); Helena Backman (-); Anders Bjerg (Krefting Research Centre); Linda Ekerljung (Krefting Research Centre); Xiong Ye (Krefting Research Centre); Linnea Hedman (-); Anne Lindberg (-); Kjell Torén (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, enheten för arbets-och miljömedicin); Jan Lötvall (Krefting Research Centre); Eva Rönmark (-); Bo Lundbäck (Krefting Research Centre)
Publicerad i:
Respiratory medicine, 109 ( 11 ) s. 1439-45
ISSN:
1532-3064
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Although active tobacco smoking is the main risk factor for COPD, COPD is not uncommon also among never-smokers. Different study locations along with different spirometric definitions of COPD have historically yielded different prevalence estimates of the disease.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Immunologi inom det medicinska området ->
Allergologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Lungmedicin och allergi
Nyckelord:
COPD; Epidemiology; Never smokers; Population study; Risk factors
Postens nummer:
226772
Posten skapad:
2015-12-01 14:55
Posten ändrad:
2015-12-14 12:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007