transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

High serum adiponectin is associated with low blood haemoglobin in elderly men: the Swedish MrOS study

Författare och institution:
Catharina Lewerin (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition); Helena Johansson (Centre for Bone and Arthritis Research & Institutionen för medicin); Ulf H Lerner (Centre for Bone and Arthritis Research & Institutionen för medicin); M.K Karlsson (-); Mattias Lorentzon (Centre for Bone and Arthritis Research & Institutionen för medicin); E Barrett-Connor (-); Ulf Smith (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Claes Ohlsson (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition & Centre for Bone and Arthritis Research); Dan Mellström (Centre for Bone and Arthritis Research & Institutionen för medicin)
Publicerad i:
Journal of Internal Medicine, 278 ( 1 ) s. 68-76
ISSN:
0954-6820
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Hematologi
Nyckelord:
adiponectin, ageing, anaemia, haemoglobin, men
Postens nummer:
226712
Posten skapad:
2015-12-01 11:57
Posten ändrad:
2015-12-15 09:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007