transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Av kärlek till musiken: sällskapet Lilla Parnassen 75 år

Författare och institution:
Toivo Burlin (-); Tobias Pettersson (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
ISBN:
9789163799181
Antal sidor:
126
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Sällskapet Lilla Parnassen
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst ->
Musik
Postens nummer:
226672
Posten skapad:
2015-12-01 09:44
Posten ändrad:
2016-05-19 13:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007