transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

One History or Many Herstories? Gender politics and the history of physiotherapy's origins in the nineteenth and early twentieth century

Författare och institution:
Anders Ottosson (Institutionen för historiska studier)
Publicerad i:
Women's History Review, 25 ( 2 ) s. 296-319
ISSN:
0961-2025
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Genusstudier
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Historia
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Övrig annan humaniora
Nyckelord:
Hertory, History of Medicine, Labour market, Power relations, Demasculinisation, Sociology of knowledge
Postens nummer:
226627
Posten skapad:
2015-11-30 15:18
Posten ändrad:
2016-05-06 09:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007