transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Looking back over 20 years of sports medicine prevention and treatment: progress, but still a lot to achieve.

Författare och institution:
M Börjesson (-); Magnus Forssblad (-); Jon Karlsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för ortopedi)
Publicerad i:
British journal of sports medicine, 49 ( 22 ) s. 1421
ISSN:
1473-0480
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Ortopedi
Postens nummer:
226601
Posten skapad:
2015-11-30 13:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007