transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Proceedings of the 4th workshop on NLP for computer assisted language learning at Nodalida 2015, Vilnius, 11th May, 2015

Redaktör(er):
Elena Volodina (Institutionen för svenska språket); Lars Borin (Institutionen för svenska språket); Ildikó Pilán (Institutionen för svenska språket)
ISBN:
978-91-7519-036-5
Antal sidor:
64
Publikationstyp:
Bok med redaktör, refereegranskad
Förlag:
Linköping University Press
Förlagsort:
Linköping
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
Nyckelord:
ICALL, language technology, corpora, automatic linguistic analysis, essay grading
Ytterligare information:
NEALT Proceedings Series 26
Postens nummer:
226574
Posten skapad:
2015-11-30 12:58
Posten ändrad:
2016-03-10 16:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007