transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Marine chemistry special issue: Particles in aquatic environments: From invisible exopolymers to sinking aggregates

Författare och institution:
E.M. Zetsche (-); Helle Ploug (Institutionen för biologi och miljövetenskap)
Publicerad i:
Marine Chemistry, 175 s. 1-4
ISSN:
0304-4203
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Marin ekologi
Nyckelord:
Aggregates , Aquatic systems , Biological carbon pump , Coomassie stained particles , Exopolymers , Particles , Transparent exopolymeric particles
Postens nummer:
226547
Posten skapad:
2015-11-30 11:08
Posten ändrad:
2015-12-06 22:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007