transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kinesic code-switching among bi-culturals

Författare och institution:
Mikael Jensen (Kollegium SSKKII (2010-) & Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU)); Linnéa Emanuelsson (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU))
Publicerad i:
NIC 2015 Nordic Intercultural Communication Conference - Abstracts,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign) ->
Kognitionsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi ->
Psykologi (exklusive tillämpad psykologi) ->
Kognitionsforskning
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialpsykologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Kommunikationsvetenskap
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Tvåspråkighet
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Kulturstudier
Nyckelord:
tvåspråkighet, kulturell identitet, kognition, integrerade kommunikationssystem, gester
Postens nummer:
226525
Posten skapad:
2015-11-29 13:33
Posten ändrad:
2016-03-29 01:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007