transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Role of Emotions in Judgments of Crime Victims

Författare och institution:
Olof Wrede (Psykologiska institutionen)
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Datum för examination:
2015-11-20
Opponent:
Ursula Hess
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Nyckelord:
crime victim; emotion; social judgment; gender; vulnerability; credibility
Postens nummer:
226517
Posten skapad:
2015-11-28 14:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007