transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Crime Victims’ Emotional Responses: Expectations and social consequences

Författare och institution:
Olof Wrede (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
NNPL, 30-31 oktober, Reykjavik,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Nyckelord:
crime victim; emotion
Postens nummer:
226513
Posten skapad:
2015-11-28 14:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007