transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Organizing, supporting and linking the world marine biodiversity research community

Författare och institution:
M. J. Costello (-); P. Archambault (-); S. Chavanich (-); P. Miloslavich (-); D. M. Paterson (-); S. M. Phang (-); I. Sousa Pinto (-); A. Pierrot-Bults (-); S. Song (-); E. H. Soto (-); N. C. Stenseth (-); T. N. Molodtsova (-); Michael C. Thorndyke (Institutionen för biologi och miljövetenskap)
Publicerad i:
Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom, 95 ( 3 ) s. 431-433
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
Postens nummer:
226497
Posten skapad:
2015-11-27 16:29
Posten ändrad:
2015-11-27 16:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007