transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Estimating overdiagnosis in screening for abdominal aortic aneurysm: Could a change in smoking habits and lowered aortic diameter tip the balance of screening towards harm?

Författare och institution:
Minna Johansson (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Anders Hansson (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); J. Brodersen (-)
Publicerad i:
BMJ, 350 s. Article nr. h825
ISSN:
0959-8146
E-ISSN:
0959-535X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper
Postens nummer:
226460
Posten skapad:
2015-11-27 12:11
Posten ändrad:
2015-11-27 12:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007