transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Good Results After Hip Arthroscopy for Femoroacetabular Impingement in Top-Level Athletes.

Författare och institution:
Mikael Sansone (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för ortopedi); Mattias Ahldén (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för ortopedi); Pall Jonasson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för ortopedi); Christoffer Thomeé (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för ortopedi); Leif Swärd (-); Adad Baranto (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för ortopedi); Jon Karlsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för ortopedi); Roland Thomeé (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering)
Publicerad i:
Orthopaedic journal of sports medicine, 3 ( 2 ) s. 2325967115569691
ISSN:
2325-9671
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Femoroacetabular impingement (FAI) is a common cause of hip pain and dysfunction among athletes. Although arthroscopic surgery is an established treatment option for FAI, there are few studies reporting detailed outcomes using validated outcome measurements specifically designed for young and active athletes.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Ortopedi
Postens nummer:
226452
Posten skapad:
2015-11-27 11:15
Posten ändrad:
2015-12-15 08:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007