transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Best before: The red queen dilemma of preserving video games?

Författare och institution:
Staffan Björk (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU))
Publicerad i:
Game Studies, 12 ( 2 )
ISSN:
1604-7982
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)
Postens nummer:
226429
Posten skapad:
2015-11-26 16:41
Posten ändrad:
2015-12-16 13:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007