transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Reflecting the epistemology of law – Exploiting boundaries

Författare och institution:
Å Gunnarsson (-); Eva-Maria Svensson (Juridiska institutionen); M. Davies (-)
Publicerad i:
Exploiting the Limits of Law: Swedish Feminism and the Challenge to Pessimism. Åsa Gunnarsson, Eva-Maria Svensson, Margaret Davies (red.), s. 1-16
ISBN:
978-0-7546-4935-9
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Ashgate
Förlagsort:
Farnham, UK
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik
Postens nummer:
226427
Posten skapad:
2015-11-26 16:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007