transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Letter from Ove Jobring

Författare och institution:
Ove Jobring (Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap)
Publicerad i:
International Journal of Web Based Communities, 10 ( 2 ) s. 136-141
ISSN:
1477-8394
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Ytterligare information:
Letter available in PDF Editorial
Postens nummer:
226413
Posten skapad:
2015-11-26 14:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007