transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Health-related quality of life and emotional well-being in parents of children with epilepsy referred for presurgical evaluation in Sweden.

Författare och institution:
Colin Reilly (Gillbergcentrum); Charles Taft (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Maria Nelander (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Kristina Malmgren (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Ingrid Olsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik)
Publicerad i:
Epilepsy & behavior : E&B, 53 s. 10-14
ISSN:
1525-5069
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The purpose of this study was to assess and compare health-related quality of life (HRQoL) and emotional well-being in mothers and fathers of children with drug-resistant epilepsy, referred for presurgical evaluation in Sweden.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Neurologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Postens nummer:
226406
Posten skapad:
2015-11-26 13:33
Posten ändrad:
2016-01-07 11:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007