transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Public Reading in Early Christianity: Lectors, Manuscripts, and Sound in the Oral Delivery of John 1-4

Författare och institution:
Dan Nässelqvist (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
ISBN:
9789004306295
Antal sidor:
377
Publikationstyp:
Bok, refereegranskad
Förlag:
Brill
Förlagsort:
Leiden
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
In Public Reading in Early Christianity: Lectors, Manuscripts, and Sound in the Oral Delivery of John 1-4 Dan Nässelqvist investigates the oral delivery of New Testament writings in early Christian communities of the first two centuries C.E. He examines the role of lectors and public reading in the Greek and Roman world as well as in early Christianity. Nässelqvist introduces a method of sound analysis, which utilizes the correspondence between composition and delivery in ancient literary writings to retrieve information about oral delivery from the sound structures of the text being read aloud. Finally he applies the method of sound analysis to John 1–4 and presents the implications for our understanding of public reading and the Gospel of John.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap ->
Nya testamentets exegetik
Ytterligare information:
Serie: Supplements to Novum Testamentum 163
Postens nummer:
226405
Posten skapad:
2015-11-26 12:46
Posten ändrad:
2016-05-04 13:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007