transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Språk och politik – lyriken efter 1965

Författare och institution:
Åsa Arping (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
Publicerad i:
Litteraturens historia i Sverige / red. Bernt Olsson, Ingemar Algulin m.fl., s. 571-588
ISBN:
9789144095097
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
Postens nummer:
226354
Posten skapad:
2015-11-25 14:33
Posten ändrad:
2015-11-26 14:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007