transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Parent-reported multi-national study of the impact of congenital and childhood onset myotonic dystrophy.

Författare och institution:
Nicholas E Johnson (-); Anne-Berit Ekström (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Craig Campbell (-); Man Hung (-); Heather R Adams (-); Wei Chen (-); Elizabeth Luebbe (-); James Hilbert (-); Richard T Moxley (-); Chad R Heatwole (-)
Publicerad i:
Developmental medicine and child neurology, 58 ( 7 ) s. 698-705
ISSN:
1469-8749
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The frequency and impact of symptoms experienced by patients with congenital, childhood, and juvenile-onset myotonic dystrophy (CDM/ChDM/JDM) is not documented. This report identifies symptomatic areas with the greatest disease burden in an international population of patients with early-onset myotonic dystrophy type-1 (DM1).
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Postens nummer:
226234
Posten skapad:
2015-11-24 15:30
Posten ändrad:
2016-09-08 16:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007