transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Scope for growth and condition index in the clam Meretrix meretix (L.) as biomarkers of pollution in Espírito Santo Estuary, Mozambique

Författare och institution:
M. P. J. Scarlet (-); H. P. Halldórsson (-); Åke Granmo (Institutionen för biologi och miljövetenskap)
Publicerad i:
Regional Studies in Marine Science, 1 s. 63-71
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
This paper presents results of a laboratory study designed to assess the impact of pollution in Espírito Santo Estuary, Mozambique, by the use of scope for growth (SFG) and condition indices in the clam Meretrix meretrix. Low energy balances were observed at all sites from the estuary (0.91-2.89 J h-1g-1) as well as from the comparison site (2.57 J h-1g-1). Lowest condition index was observed in clams from the comparison site. Results from the present study indicate symptoms of stress and impact of pollution, and whether M. meretrix is a suitable candidate species for further studies of environmental contamination in coastal regions. This study is to our knowledge the first to investigate the energy available for growth in M. meretrix in its southern area of distribution. © 2015 Elsevier B.V. All rights reserved.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
Nyckelord:
Clams, Condition indices, Estuary, M. meretrix, Scope for growth
Postens nummer:
226220
Posten skapad:
2015-11-24 11:29
Posten ändrad:
2015-11-24 11:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007