transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Guest Editorial on Special Section: Automotive Software Architecture

Författare och institution:
Yanja dajsuren (-); Harald Altinger (-); Miroslaw Staron (Institutionen för data- och informationsteknik (GU))
Publicerad i:
Information and Software Technology, 73 s. 134–135
ISSN:
0950-5849
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Programvaruteknik
Postens nummer:
226185
Posten skapad:
2015-11-24 08:15
Posten ändrad:
2016-09-23 14:06

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007