transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Succinate-CoA ligase deficiency due to mutations in SUCLA2 and SUCLG1: phenotype and genotype correlations in 71 patients.

Författare och institution:
Rosalba Carrozzo (-); Daniela Verrigni (-); Magnhild Rasmussen (-); Rene de Coo (-); Hernan Amartino (-); Marzia Bianchi (-); Daniela Buhas (-); Samir Mesli (-); Karin Naess (-); Alfred Peter Born (-); Berit Woldseth (-); Paolo Prontera (-); Mustafa Batbayli (-); Kirstine Ravn (-); Fróði Joensen (-); Duccio M Cordelli (-); Filippo Maria Santorelli (-); Mar Tulinius (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Niklas Darin (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Morten Duno (-); Philippe Jouvencel (-); Alberto Burlina (-); Gabriela Stangoni (-); Enrico Bertini (-); Isabelle Redonnet-Vernhet (-); Flemming Wibrand (-); Carlo Dionisi-Vici (-); Johanna Uusimaa (-); Paivi Vieira (-); Andrés Nascimento Osorio (-); Robert McFarland (-); Robert W Taylor (-); Elisabeth Holme (Institutionen för biomedicin, avdelningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin); Elsebet Ostergaard (-)
Publicerad i:
Journal of inherited metabolic disease, 39 ( 2 ) s. 243-252
ISSN:
1573-2665
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The encephalomyopathic mtDNA depletion syndrome with methylmalonic aciduria is associated with deficiency of succinate-CoA ligase, caused by mutations in SUCLA2 or SUCLG1. We report here 25 new patients with succinate-CoA ligase deficiency, and review the clinical and molecular findings in these and 46 previously reported patients.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Postens nummer:
226169
Posten skapad:
2015-11-23 15:23
Posten ändrad:
2016-03-11 12:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007