transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Serotypes of group B streptococci in western Sweden and comparison with serotypes in two previous studies starting from 1988.

Författare och institution:
Margrét Johansson Gudjónsdóttir (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Elisabet Hentz (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Stefan Berg (-); Erik Backhaus (-); Anders Elfvin (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Samir Kawash (-); Birger Trollfors (-)
Publicerad i:
BMC infectious diseases, 15 ( 1 ) s. 507
ISSN:
1471-2334
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Group B Streptococci (GBS) are the most common neonatal pathogens and infect immunocompromised and elderly individuals. The species has 10 different serotypes. Serotypes have been studied in the south-west area of Sweden in 1988-1997 and 1998-2001. The aim of this study was to study serotypes in the same area from 2004 to 2009.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Postens nummer:
226148
Posten skapad:
2015-11-23 11:28
Posten ändrad:
2015-12-22 13:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007