transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ljuva karneval! Om Carl Michael Bellmans diktning.

Författare och institution:
Lars Lönnroth (Litteraturvetenskapliga institutionen)
ISBN:
91-0-057245-4
Antal sidor:
403
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Albert Bonniers förlag
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
En sammanfattande analys av Bellmans litterära författarskap ur ett performance-perspektiv. Bygger på en rad tidigare litteraturvetenskapliga uppsatser, publicerade i olika facktidskrifter från 1967 och framåt.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
Nyckelord:
Carl Michael Bellman, performance, sånglyrik, ordensväsende, maskerad, karneval.
Postens nummer:
226141
Posten skapad:
2015-11-23 10:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007