transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Body composition by dual-energy X-ray spectrometry and bioelectrical impedance spectroscopy in a healthy population at age 75 and 80

Författare och institution:
Kirsten Mehlig (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Elisa Freyer (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Gianluca Tognon (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Vibeke Malmros (Institutionen för medicin); Lauren Lissner (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Ingvar Bosaeus (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition)
Publicerad i:
Clinical Nutrition ESPEN, 10 ( 1 ) s. e26-e32
ISSN:
0261-5614
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper
Postens nummer:
226115
Posten skapad:
2015-11-20 20:46
Posten ändrad:
2015-12-10 10:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007