transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Nu ser jag biblioteket som en resurs

Författare och institution:
Ika Jorum (Göteborgs universitetsbibliotek, Humanistiska biblioteken)
Publicerad i:
Bortom förlägenheten - bibliotekariens pedagogiska roll i utveckling. Hilda Androls, Elin Lucassi, Christine Wallén (red.), s. 115-122
ISBN:
978-91-7000-320-2
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Kungliga Biblioteket
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Med utgångspunkt i biblioteket som pedagogisk resurs beskrivs ett samarbete mellan biblioteket och lärarutbildningen vid Södertörns högskola och Nacka gymnasium om övergången mellan gymnasie- och högskolestudier.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
HUMANIORA ->
Annan humaniora
Nyckelord:
informationskompetens, biblioteket som pedagogisk resurs, högskolebibliotek, gymnasiebibliotek, lärarutbildning
Postens nummer:
226076
Posten skapad:
2015-11-20 11:51
Posten ändrad:
2016-07-07 10:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007