transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Binding and internalization of 177Lu-octreotate in two neuroblastoma cell lines and initial biodistribution studies in animals

Författare och institution:
Arman Romiani (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik); Johan Spetz (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik & Sahlgrenska Cancer Center); Emil Schüler (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik & Sahlgrenska Cancer Center); Wan Haiying (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi); Ruth H. Palmer (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi); Bengt Hallberg (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi); Eva Forssell-Aronsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik & Sahlgrenska Cancer Center)
Publicerad i:
Cancerfondens planeringsgrupp för onkologisk radionuklidterapi, Höstmöte, Linköping, Sweden, November 25-27, 2015,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Radiologi och bildbehandling ->
Radiofysik
Ytterligare information:
http://radionuklidterapi.se/Program.html
Postens nummer:
226012
Posten skapad:
2015-11-19 17:34
Posten ändrad:
2016-09-21 10:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007