transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Implementering av nya skatteflyktsbestämmelser i moder-dotterbolagsdirektivet – regeringen lägger fram reviderat förslag

Författare och institution:
David Kleist (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
Svensk skattetidning, 2015 ( 8 ) s. 665-677
ISSN:
0346-2218
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik (exklusive juridik och samhälle) ->
Finansrätt
Nyckelord:
moderdotterbolagsdirektivet, kupongskatt, bulvanregeln
Postens nummer:
225903
Posten skapad:
2015-11-18 09:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007