transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

"En Platon för vår tid"

Författare och institution:
Christine Quarfood (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
Publicerad i:
Från Go:teborg till Malmø via Königsberg : en resa i idéhistoria, idrott, kultur och utbildning : till Lennart Olausson en festskrift / [Nils Andersson & Mats Greiff (red.) ], s. 140-156
ISBN:
978-91-7104-654-3
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Malmö högskola
Förlagsort:
Malmö
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion
HUMANIORA ->
Annan humaniora
Postens nummer:
225884
Posten skapad:
2015-11-17 18:05
Posten ändrad:
2016-02-29 12:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007