transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A catalog of the mouse gut metagenome

Författare och institution:
L. Xiao (-); Q. Feng (-); S. S. Liang (-); S. B. Sonne (-); Z. K. Xia (-); X. M. Qiu (-); X. P. Li (-); H. Long (-); J. F. Zhang (-); D. Y. Zhang (-); C. Liu (-); Z. W. Fang (-); J. Chou (-); J. Glanville (-); Q. Hao (-); D. Kotowska (-); C. Colding (-); T. R. Licht (-); D. H. Wu (-); J. Yu (-); J. J. Y. Sung (-); Q. Y. Liang (-); J. H. Li (-); H. J. Jia (-); Z. Lan (-); Valentina Tremaroli (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin & Wallenberglaboratoriet); P. Dworzynski (-); H. B. Nielsen (-); Fredrik Bäckhed (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin & Wallenberglaboratoriet); J. Dore (-); E. Le Chatelier (-); S. D. Ehrlich (-); J. C. Lin (-); M. Arumugam (-); J. Wang (-); L. Madsen (-); K. Kristiansen (-)
Publicerad i:
Nature Biotechnology, 33 ( 10 ) s. 1103-+
ISSN:
1087-0156
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
We established a catalog of the mouse gut metagenome comprising similar to 2.6 million nonredundant genes by sequencing DNA from fecal samples of 184 mice. To secure high microbiome diversity, we used mouse strains of diverse genetic backgrounds, from different providers, kept in different housing laboratories and fed either a low-fat or high-fat diet. Similar to the human gut microbiome, >99% of the cataloged genes are bacterial. We identified 541 metagenomic species and defined a core set of 26 metagenomic species found in 95% of the mice. The mouse gut microbiome is functionally similar to its human counterpart, with 95.2% of its Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes (KEGG) orthologous groups in common. However, only 4.0% of the mouse gut microbial genes were shared (95% identity, 90% coverage) with those of the human gut microbiome. This catalog provides a useful reference for future studies.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Medicinsk genetik
Nyckelord:
HIGH-FAT, MICROBIOTA, MICE, OBESITY, HOST, DIET, DISEASE, GENES, INFLAMMATION, ENTEROTYPES
Postens nummer:
225879
Posten skapad:
2015-11-17 16:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007