transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Free Trade Agreements, Institutions and the Exports of Eastern Partnership Countries

Författare och institution:
T. Gylfason (-); I. Martinez-Zarzoso (-); Per Magnus Wijkman (Institutionen för nationalekonomi med statistik)
Publicerad i:
Jcms-Journal of Common Market Studies, 53 ( 6 ) s. 1214-1229
ISSN:
0021-9886
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Following popular protests at home and the fall of the government, Ukraine reversed course and joined Georgia and Moldova in signing Association Agreements in June 2014. This article has two main aims. First, using a gravity model of trade, it estimates the effects of deep and shallow free trade agreements for the EaP (Eastern Partnership) states with Russia and the EU respectively. Second, by relating the outcomes of the first estimation to the quality of institutions, proxied with the level of democracy and the level of corruption in the selected countries, the paper estimates the effect on exports of changes in the quality of institutions. The main results show that the EaP countries gain significantly from free trade agreements with the EU but little if anything from free trade agreements with Russia, and that improvements in the quality of institutions in EaP countries have played an important role in fostering exports.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik
Nyckelord:
Free trade agreements, Eastern Partnership, European Union, gravity model, panel data, institutions, INTERNATIONAL-TRADE, GRAVITY, FLOWS, UNION, LOG, Economics, International Relations, Political Science, GANIZATIONS, P25
Postens nummer:
225867
Posten skapad:
2015-11-17 15:35
Posten ändrad:
2015-11-17 15:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007