transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

”Critical ontology, forms of knowledge, and the importance of relevant conceptualization”

Författare och institution:
Martin Wiklund (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
Publicerad i:
Erwägen Wissen Ethik (EWE), 26 (2015) ( 4 ) s. 535–538
ISSN:
1610-3696
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
The article criticizes Doris Gerber’s realist ontology of history for being unreflective and of limited relevance. Instead it is argued that there is a need to reflectively consider different forms of knowledge related to different cognitive interests and different forms of relevant conceptualization of historical phenomena.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Historia
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Vetenskapsteori
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Idé- o lärdomshistoria
Nyckelord:
ontology of history, critical ontology, relevant ontology, forms of knowledge, cognitive interests
Postens nummer:
225838
Posten skapad:
2015-11-17 10:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007