transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Towards introducing agile architecting in large companies: The CAFFEA framework

Författare och institution:
Antonio Martini (Institutionen för data- och informationsteknik, Software Engineering (Chalmers), Chalmers); Lars Pareto (Institutionen för data- och informationsteknik (GU)); Jan Bosch (Institutionen för data- och informationsteknik, Software Engineering (Chalmers), Chalmers)
Publicerad i:
Lecture Notes in Business Information Processing, Agile Processes in Software Engineering, and Extreme Programming 16th International Conference, XP 2015, Helsinki, Finland, May 25-29, 2015, 212
ISBN:
978-3-319-18611-5
ISSN:
1865-1348
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To continuously deliver value both in short-term and long-term, a key goal for large product lines companies is to combine Agile Software Development with the continuous development and management of software architecture. We have conducted interviews involving several roles at 3 sites from 2 large companies employing Agile. We have identified current architect roles and gaps in the practices employed at the organizations. From such investigation, we have developed an organizational framework, CAFFEA, for Agile architecting, including roles, teams and practices.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap
Nyckelord:
Agile architecture, Agile software development, Architect roles, Organizational framework, Software process improvement, Software design, Agile architectures, Architect role, Organizational frameworks, Software engineering
Chalmers styrkeområden:
Informations- och kommunikationsteknik
Lärande och undervisning:
Pedagogiskt arbete
Postens nummer:
225819
Posten skapad:
2015-11-16 17:48
Posten ändrad:
2016-09-14 16:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007