transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Ethics of Assisted Reproduction Through the Lens of Public Health

Författare och institution:
Christian Munthe (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Hot Topics in IVF, Swedish Society for Reproductive Medicine, Stockholm, November 13, 2015,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Reproduktionsmedicin och gynekologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi ->
Folkhälsovetenskap
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Medicinsk etik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Teknik och social förändring
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Praktisk filosofi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Etik
Nyckelord:
public health ethics, reproduction, IVF, prenatal testing, PGD, insemination, family, parenthood, population policy, migration
Ytterligare information:
Invited keynote lecture.
Postens nummer:
225796
Posten skapad:
2015-11-16 12:08
Posten ändrad:
2015-11-16 12:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007