transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Philistines and Other "Sea Peoples" in Text and Archaeology. KILLEBREW, A.E., LEHMANN, G. (eds)

Författare och institution:
Peter M. Fischer (Institutionen för historiska studier)
Publicerad i:
Bibliotheca Orientalis , LXXI ( 3/4 ) s. 536-540
ISSN:
0006-1913
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Nyckelord:
Sea Peoples, Philistines, Mycenae, Levant, Cyprus
Postens nummer:
225779
Posten skapad:
2015-11-16 10:26
Posten ändrad:
2016-01-13 10:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007