transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Mycket min David Sprengel. Anna Brantings brev till Davis Sprengel, Med inledning och kommentarer av Lisbeth Larsson

Redaktör(er):
Lisbeth Larsson (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
ISBN:
978-91-73-53790-2
Antal sidor:
180
Publikationstyp:
Textkritisk utgåva (redaktörskap)
Förlag:
Atlantis
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
Nyckelord:
Anna Branting, David Sprengel, brev
Postens nummer:
225748
Posten skapad:
2015-11-14 15:40
Posten ändrad:
2016-05-11 13:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007