transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

”Ett liv efter Nya Moderaterna?”

Författare och institution:
Ann-Marie Ekengren (Statsvetenskapliga institutionen); Henrik Oscarsson (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Statsvetenskaplig Tidskrift, Vol 117 ( 2 ) s. 153-168
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
225719
Posten skapad:
2015-11-13 14:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007