transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Tillgänglighetsorientering kan bli förebild.

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Debattartikel i tidningen Norra Västerbotten den 11 november 2015.,
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete ->
Handikappsforskning
Nyckelord:
Funktionshinder, tillgänglighet, Arbetslivsmuséer, miljö
Postens nummer:
225678
Posten skapad:
2015-11-13 10:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007