transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Överlåtelse av beslutanderätt – En rättsvetenskaplig studie av den i 10 kap. regeringsformen reglerade möjligheten att överlåta beslutanderätt till icke-svenskt organ

Författare och institution:
Joachim Åhman (Juridiska institutionen)
ISBN:
978-91-7678-925-4
Antal sidor:
451
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Iustus
Förlagsort:
Uppsala
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Enligt folkrätten är staterna suveräna. Detta betyder bland annat att en stat har rätt att utforma sin egen interna rättsordning, och bestämma över de angelägenheter som rör statens territorium och befolkning. På senare tid har det emellertid blivit allt vanligare att stater ingår folkrättsliga överenskommelser genom vilka internationella och utländska organ tilldelas rätten att fatta för staten bindande beslut. Det tydligaste och viktigaste exemplet i vårt närområde är EU-samarbetet. I svensk konstitutionell rätt betecknas denna typ av arrangemang som en ”överlåtelse av beslutanderätt”. Frågan regleras i 10 kap. regeringsformen. I den här studien undersöks under vilka förutsättningar Sverige kan överlåta beslutanderätt till ett icke-svenskt organ. Eftersom regleringsobjektet – internationella överenskommelser som innebär överlåtelse av beslutanderätt – är en folkrättslig företeelse, analyseras bestämmelserna från både ett internrättsligt och ett folkrättsligt perspektiv. Kommentarer
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik och samhälle ->
Folkrätt
Postens nummer:
225663
Posten skapad:
2015-11-12 15:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007