transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A mobile phone app for dietary intake assessment in adolescents: An evalution study.

Författare och institution:
Åsa Svensson (-); Christel Larsson (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap)
Publicerad i:
Journal of Medical Internet Research mHealth and uHealth, 3 ( 4 ) s. e93
ISSN:
2291-5222
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Näringslära
Postens nummer:
225636
Posten skapad:
2015-11-12 10:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007