transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

ModComp 2015 Model-Driven Engineering for Component-Based Software Systems

Proceedings of the 2nd International Workshop on Model-Driven Engineering for Component-Based Software Systems co-located with ACM/IEEE 18th International Conference on Model Driven Engineering Languages & Systems (MoDELS 2015)

Redaktör(er):
Federico Ciccozzi (-); Patrizio Pelliccione (Institutionen för data- och informationsteknik (GU)); Etienne Borde (-)
Antal sidor:
41
Publikationstyp:
Bok med redaktör, refereegranskad
Förlag:
CEUR Workshop Proceedings http://ceur-ws.org/Vol-1463/
Förlagsort:
Ottawa, Canada
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap
Postens nummer:
225625
Posten skapad:
2015-11-11 16:46
Posten ändrad:
2016-09-13 13:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007