transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Elites, Institutions, and the Quality of Government. How institutions constrain elites from destructive behavior

Redaktör(er):
Carl Dahlström (Statsvetenskapliga institutionen & Quality of Government Institute (QoG)); Lena Wängnerud (Statsvetenskapliga institutionen)
ISBN:
978-1-137-55627-1
Antal sidor:
311
Publikationstyp:
Bok med redaktör, refereegranskad
Förlag:
Palgrave Macmillan
Förlagsort:
Basingstoke UK, New York US
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
Postens nummer:
225614
Posten skapad:
2015-11-11 15:12
Posten ändrad:
2015-12-04 08:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007