transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Principles of Gender-Sensitive Parliaments

Författare och institution:
Lena Wängnerud (Statsvetenskapliga institutionen)
ISBN:
978-1-138-80265-0
Antal sidor:
159
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Routledge
Förlagsort:
New York
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
Postens nummer:
225610
Posten skapad:
2015-11-11 15:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007