transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Multi-scalar cognitive time: Experiential time, known time, and Maya calendars

Författare och institution:
Johan Normark (Institutionen för historiska studier)
Publicerad i:
Quaternary International, 405 ( Part A ) s. 52-60
ISSN:
1040-6182
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Postens nummer:
225585
Posten skapad:
2015-11-11 14:26
Posten ändrad:
2016-07-27 10:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007