transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Regarding Human Violence: The Hard Impact of Cinematic Soft Power

Författare och institution:
Mats Jönsson (Institutionen för kulturvetenskaper)
Publicerad i:
Short Film Studies, 6 ( 1 ) s. 97-100
ISSN:
2042-7824
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
With the example of On Suffocation, this article problematizes how violence on film is represented and received. Ethical questions linked to the role and function of the viewer, medium, and originator are at the centre of the analysis, and the writings of Susan Sontag function as conceptual backdrop.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Annan humaniora
Nyckelord:
On Suffocation, violence, "tele-intimacy", soft power, proxy witness, Susan Sontag
Postens nummer:
225543
Posten skapad:
2015-11-11 08:21
Posten ändrad:
2016-10-24 17:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007