transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Integration of expert knowledge into radial basis function surrogate models

Författare och institution:
Zuzana Nedelkova (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU); Peter Lindroth (-); Ann-Brith Strömberg (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU); Michael Patriksson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Optimization and Engineering, 17 ( 3 ) s. 577-603
ISSN:
1389-4420
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Sammanfattning (abstract):
A current application in a collaboration between Chalmers University of Technology and Volvo Group Trucks Technology concerns the global optimization of a complex simulation-based function describing the rolling resistance coefficient of a truck tyre. This function is crucial for the optimization of truck tyres selection considered. The need to explicitly describe and optimize this function provided the main motivation for the research presented in this article. Many optimization algorithms for simulation-based optimization problems use sample points to create a computationally simple surrogate model of the objective function. Typically, not all important characteristics of the complex function (as, e.g., non-negativity)—here referred to as expert knowledge—are automatically inherited by the surrogate model. We demonstrate the integration of several types of expert knowledge into a radial basis function interpolation. The methodology is first illustrated on a simple example function and then applied to a function describing the rolling resistance coefficient of truck tyres. Our numerical results indicate that expert knowledge can be advantageously incorporated and utilized when creating global approximations of unknown functions from sample points.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Beräkningsmatematik ->
Tillämpad matematik ->
Optimeringslära, systemteori
Nyckelord:
Radial basis functions, Interpolation, Approximation, Expert knowledge, Optimization, Rolling resistance coefficient
Chalmers styrkeområden:
Energi
Transport
Chalmers fundament:
Grundläggande vetenskaper
Chalmers drivkrafter:
Hållbar utveckling
Postens nummer:
225520
Posten skapad:
2015-11-10 12:21
Posten ändrad:
2016-09-19 09:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007