transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vad gör socionomerna för skillnad i den psykiatriska vården?

Författare och institution:
Gunilla Framme (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Socialvetenskaplig tidskrift, 21 ( 2 ) s. 175-194
ISSN:
1104-1420
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap
Postens nummer:
225471
Posten skapad:
2015-11-09 12:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007