transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Comment on Temperamental and socioeconomic factors associated with traumatic dental injuries among children aged 0-17 years in the Swedish BITA study. Reply

Författare och institution:
Anna Oldin (Institutionen för odontologi, sektion 3); Jesper Lundgren (Psykologiska institutionen); Jörgen G Norén (Institutionen för odontologi, sektion 3); Agneta Robertson (Institutionen för odontologi, sektion 3)
Publicerad i:
Dental Traumatology, 31 ( 5 ) s. 419
ISSN:
1600-4469
E-ISSN:
1600-9657
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi
Postens nummer:
225467
Posten skapad:
2015-11-09 11:49
Posten ändrad:
2015-11-09 11:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007