transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Hur lönsam är du som bankkund – om kostnadsstrukturer och prissättning på bankmarknaden

Författare och institution:
Ted Lindblom (Företagsekonomiska institutionen, Industriell och Finansiell ekonomi & logistik)
Publicerad i:
I Konsumentverkets Rapport 2015:1 ”Långsiktigt sparande – viktigt men svårt”, ( 2015:1 ) s. 24-31
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Ytterligare information:
http://www.konsumentverket.se/Global/Konsumentverket.se/Best%C3%A4lla%20och%20ladda%20ner/rapporter/2015/Rapport-2015-1-L%C3%A5ngisktigt-sparande-kov.pdf
Postens nummer:
225458
Posten skapad:
2015-11-09 11:11
Posten ändrad:
2015-11-09 13:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007